புரட்டாசியில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய அற்புத விரதங்கள்...

Posted By: Admin, 30 Nov -0001.

இறைவனுக்கும், இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற அற்புத மாதங்களில் ஒன்று புரட்டாசி மாதம். இந்த சிறப்பான மாதத்தில் வரக்கூடிய மகாளய அமாவாசை விரதம் மட்டுமல்லாமல் பல விரதங்கள் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. அந்த வகையில் புரட்டாசி மாதத்தில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விரதங்கள் என்னென்ன என்பதைப் பார்ப்போம்.