எந்த பொருளில் செய்யப்பட்ட விநாயகரை வழிபட்டால் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் தெரியுமா?

Posted By: Admin, 30 Nov -0001.

விநாயகர் சதுர்த்தி சிறப்பு பகுதி: எளிமையின் சிகரமாகவும், அறிவின் அற்புதமாக விளங்குபவர் பிள்ளையார். இவரை எப்படி வழிபட வேண்டும். எதனால் செய்யப்பட்ட பிள்ளையாரை வணங்கினால் எப்படிப் பட்ட பலன்களை பெறலாம் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.