நம் மூச்சுடன் இணைந்த சிவன் : 21,600 சிதம்பர ரகசியம் இதான்

Posted By: Admin, 30 Nov -0001.

தூணிலும் இருப்பான், துரும்பிலும் இருப்பான் இறைவன் என்பது நாம் அறிந்ததே, நம் சுவாசமாக இருக்கக்கூடியவர் இறைவன் என்பதை உணர்த்தக்கூடியதாக 21,600 என்ற ரகசிய எண் அமைந்துள்ளது. நம் சுவாசத்திற்கும் சிவ ஆலயத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.