மகா சிவராத்திரி 2022 சிவ காயத்ரி மந்திரம், அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி, நந்தி போற்றி மந்திரங்கள்

Posted By: Admin, 30 Nov -0001.

​மகா சிவராத்திரி 2022 சிவனுக்குரிய காயத்ரி மந்திரம், அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி போற்றி மந்திரங்கள், Lord Shiva Mantra. மகா சிவராத்திரி தினத்தில் சொல்ல வேண்டிய நந்தி மந்திரம், நந்தி மந்திரம், சிவ ராத்திரி தினத்தில் விரதமிருந்து சிவ வழிபாடு செய்பவர்கள், கீழே உள்ள மந்திரங்களை கூறி சிவனருள் பெற்றிடுங்கள்.