திருப்பதி ரத சப்தமி 2022 சிறப்புகள் : சூரிய வழிபாடு, விரதம் இருக்கும் முறை

Posted By: Admin, 30 Nov -0001.

ரத சப்தமி மிக சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டிய விரத நாள். இந்த நாள் சூரிய ஜெயந்தியாக கொண்டாடப்படுகிறது. ரத சப்தமி விரதம் எப்படி இருக்க வேண்டும், இந்த தினத்தில் நீராடும் முறை, கோலம், பூஜைகள் எப்படி செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட விபரங்களை விரிவாக பார்போம்....