தமிழ் புத்தாண்டு தை மாதம் அல்லது சித்திரை மாத தொடக்கமா?- சர்ச்சைக்கான விளக்கம் இதோ!

Posted By: Admin, 30 Nov -0001.

பல ஆண்டுகளாக விவாதப்பொருளாக இருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு எப்போது என்ற விவாதம், தை முதல் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு என தற்போது தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளதால் மீண்டும் பெரிதாக விவாதமாகி வருகிறது. தமிழ் புத்தாண்டு எதன் அடிப்படையில் குறிப்பிடப்படுகின்றது, அது ஏன் விவாதப் பொருளானது என்பதைப் பார்ப்போம்.