ஐயப்பன் சரண கோஷம் - ஐயப்ப 108 சரணம்

Posted By: Admin, 30 Nov -0001.

ஐயபப்ப பக்தர்கள் ஐயப்பனின் 108 சரணக் கோவை, ஐயப்ப கோஷம் தினமும் துதித்து வர ஐயப்ப பெருமானின் அருள் ஆற்றல் கிடைக்கும்.