ஐயப்பனுக்கு நெய் அபிஷேகம் எப்போது இருந்து தொடங்கியது தெரியுமா?

Posted By: Admin, 30 Nov -0001.

மரத்தால் செய்யப்பட்ட மர ஐயப்ப சிலை தான் இருந்தது தெரியுமா? சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு எப்போதிருந்து நெய் அபிஷேகம் செய்யு வழக்கம் நடைமுறைக்கு வந்தது. ஐயப்ப சிலை முன்பு எப்படி இருந்தது தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.