சனியின் பிடியிலிருந்து தப்பிக்க அனுமனை வழிபடுவது எப்படி?

Posted By: Admin, 30 Nov -0001.

Remove Shani Bad Effects: அனுமனை யார் ஒருவர் வணங்கி வருகிறாரோ அவருக்கு சனிபகவானின் தொந்தரவு ஏற்படாது. சனிக்கிழமைகளில் நீங்கள் யாருக்கும் கடன் கொடுக்கவோ அல்லது கடன் வாங்கவோ கூடாது. இந்த நாளில் உங்களால் முடிந்த தர்மம் செய்வது அவசியம்.