2500 ஆண்டு பழமையான மதுரை, சிம்மக்கல் ஆதி சொக்கநாதர் கோயில் சிறப்புகள் - குபேரர் பிரதிஷ்டை செய்த ஆலயம்

Posted By: Admin, 30 Nov -0001.

செல்வத்தின் அதிபதியான குபேரர் பிரதிஷ்டை செய்த லிங்கம் இங்குள்ள ஆதிசொக்கநாதர் ஆவார். புதன் தோஷம் நீங்க வழிபட வேண்டிய வேண்டிய புதன் ஷேத்திரமாகும். இந்த ஆலயத்தில் இறைவனை வழிபட்டு வர திருமணத் தடை நீங்குதல், குழைந்தைபேறு கிடைக்கும், வறுமை நீங்கும் என்பது ஐதீகம்.