இந்தியாவின் பணக்கார கோயில்கள்!- ஆண்டு வருமானம் இவ்வளவா?

Posted By: Admin, 30 Nov -0001.

இந்தியா எனும் நம் நாட்டில் பல்லாயிரக்கணக்கான கோயில்களையும், அதை வழிபட யாத்திரை செல்லக்கூடிய பக்தர்கள் நிறைந்த நாடு. இந்து சமயத்தில் பல தெய்வங்களுக்கும், ஒரு சில குறிப்பிட்ட தெய்வங்களுக்கு மிகப் பெரிய கோயில்களை நம் முன்னோர்கள் கட்டி எழுப்பி வழிபட்டு வருகிறோம்.