திருப்பதி இலவச தரிசனம் : அனைத்து பக்தர்களுக்கும் இலவச தரிசன டோக்கன் TTD அறிவிப்பு

Posted By: Admin, 30 Nov -0001.

திருப்பதி திருக்கோயில் அமைந்துள்ள ஆந்திரா மாநிலம், சித்தூர் மாவட்ட மக்கள் மட்டும் இலவச தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அனைத்து அனைத்து மாநில பக்தர்களும் இலவச தரிசனம் செய்யும் வகையில் டோக்கன் வழங்கப்படும் என இன்ப செய்தியை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.