புரட்டாசி மாதம் செய்ய வேண்டியவை, செய்யக்கூடாதவை என்ன தெரியுமா?

Posted By: Admin, 30 Nov -0001.

புரட்டாசி மாத்தில் வாடகை வீடு மாறுவதும் கூடாது. புதிதாக வீடு கட்ட, வாஸ்து பூஜை செய்வது, புதிதாக கட்டப்பட்ட வீட்டிற்கு கிருகப்பிரவேசம் செய்து பால்காய்ச்சுவதற்கு புரட்டாசி மாதம் ஏற்றதல்ல.புதன் பகவான் ஆளக்கூடிய கன்னி ராசியில் சூரியன் சஞ்சரிப்பதாலும், புதன் பகவானின் அதிபதியான மகாவிஷ்ணுவை வழிபடுவதால், நமக்கு சனி, ராகு, கேது போன்ற கிரகங்களால் ஏற்படக்கூடிய தோஷங்கள் நீங்கும்.